Uniek in de Belgische markt

CSB is uniek in België. CSB is het eerste en vooralsnog enige letselschadebureau op de Belgische verzekeringsmarkt dat zich specialiseert in het beheer, de onderhandeling en minnelijke regeling van letselschadedossiers ten behoeve van de slachtoffers van (verkeers)ongevallen.

Specialisatie in letselschadedossiers

Na jarenlang aan het hoofd te hebben gestaan van de schadeafdeling van enkele belangrijke verzekeringsmaatschappijen, was het voor zaakvoerder Luc Bartholomé duidelijk dat er op de Belgische markt nood was aan specialisatie en expertise in letselschadedossiers.

Dé referentie op de Belgische verzekeringsmarkt

Complexe dossiers werden al te gemakkelijk toevertrouwd aan advocaten, met vaak lange procedures tot gevolg. In 2005 richtte Luc Bartholomé zijn letselschadebureau op om een passende en doeltreffende oplossing te bieden aan schadelijders die op zoek zijn naar gespecialiseerd advies inzake letselschade. Sinds 2012 maakt ook Janis Bartholomé deel uit van het kantoor. Enkele jaren later werd het team nog versterkt met de komst van een zeer ervaren letselschade-expert Jacques Walraet. Ondertussen is CSB uitgegroeid tot dé referentie op de Belgische verzekeringsmarkt. 

Totaalbijstand

CSB kiest uitdrukkelijk voor de verdediging van de belangen van de slachtoffers en levert een professionele en betrouwbare “totaalbijstand” aan alle schadelijders. Als onafhankelijk letselschadebureau beschikken we over de noodzakelijke expertise en ervaring om ieder letselschadedossier inhouse af te handelen. Ieder slachtoffer kan rekenen op onze persoonlijke en doeltreffende aanpak in mensentaal: we lichten de procedure toe, stellen slachtoffers gerust door te antwoorden op al hun vragen en nemen alle nodige initiatieven die bijdragen tot een correcte vergoeding van de geleden schade.

CSB Team

De toegevoegde waarde van ons team ligt in onze empathie en bijzondere aandacht voor de persoonlijke leefwereld van de schadelijder. De kwaliteit van onze dienstverlening ligt in ons maatwerk. Iedere schadelijder is anders en ieder schadegeval is anders. Daarom verdient elk slachtoffer een betrokken partner met bijzondere aandacht voor zijn specifieke problematiek. Op die manier zorgt CSB voor een optimale behartiging van uw belangen, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Janis Bartholomé

Janis BARTHOLOME begon zijn carrière bij CSB in 2012 en is ondertussen al ruim 10 jaar actief in het beheer van letselschadedossiers.

Janis studeerde aan de KU Leuven en behaalde een diploma Bachelor in Bedrijfsmanagement met aansluitend daarop meerdere verzekeringstechnische opleidingen teneinde zijn vakkennis te vervolledigen.

Janis is vergund privé detective (2016) en behaalde daarnaast ook nog een postgraduaat in Bemiddeling aan de KU Leuven (2020).

Janis is tweetalig met goede kennis van het Engels.

#empathisch
#problemsolver
#rechtdoorzee

Luc Bartholomé

Luc BARTHOLOME is zaakvoerder van CSB. Luc behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (1983) en volgde daarna diverse verzekeringstechnische opleidingen.

Luc behaalde het getuigschrift “Financial Analysis for non – financial managers” aan de vermaarde Businessschool INSEAD van Fontainebleau in Frankrijk.  

Luc startte zijn carrière als letselschadebeheerder bij Commercial Union en was daarna meerdere jaren departementsoverste van de dienst letselschade. In 1995 promoveerde hij tot Directeur Schade bij CGU en daarna Winterthur.

In 2005 richtte Luc het letselschadebureau CSB op met bijzondere aandacht voor de verdediging van de belangen van de slachtoffers.

#tweetalig
#pragmatisch
#resultaatgericht

Jacques Walraet

Jacques WALRAET vervoegde ons team in 2016. Jacques is een specialist in letselschade met meer dan 30 jaar ervaring in beheer en regeling van complexe dossiers bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Jacques begon zijn carrière bij Commercial Union en werkte daarna meer dan 10 jaar als letselschadebeheerder bij achtereenvolgens CGU en Winterthur.  

Van 2002 tot 2015 was hij Case Manager bij AXA en bevoegd voor het beheer van de zware tot zeer zware letselschades.

#perfecttweetalig
#ervarenrot
#gepassioneerd