Voor wie?

CSB is uniek op de Belgische verzekeringsmarkt. Waarom? Omdat wij onze alomvattende dienstverlening exclusief richten op de verdediging van de belangen van de slachtoffers van een (verkeers)ongeval met letselschade. Als letselschade-experts met een bijzondere kennis over deze specifieke materie, leveren wij gespecialiseerd advies, zowel aan de schadelijders zelf als aan alle andere betrokken partijen die zich bezighouden met het verhaal van zijn of haar schade (rechtsbijstandverzekeraars en verzekeringsmakelaars).

Slachtoffers

Slachtoffers die letselschade oplopen bij een verkeers- en/of privéongeval én die voor de verdediging van hun belangen beroep wensen te doen op een onafhankelijk letselschadebureau kunnen steeds bij CSB terecht. Ook als u geen rechtsbijstandverzekering heeft en/of alleen maar een tweede opinie wenst, bent u bij CSB aan het juiste adres.

Waarom kiezen voor een lange, tijdrovende en onzekere gerechtelijke procedure, wanneer u onmiddellijk terecht kan bij dé referentie op de Belgische markt voor een vlotte en proactieve minnelijke regeling? Kortom, indien u wenst dat uw belangen optimaal en met kennis van zaken worden verdedigd, dan is meteen een afspraak maken met dé betrouwbare specialist in letselschade de beste keuze.

Professionals

Uiteraard kunnen ook professionele rechtzoekenden beroep doen op de expertise van CSB. Zowel rechtsbijstandverzekeraars, verzekeringsmakelaars als andere belangenverenigingen kunnen steeds bij CSB terecht voor het volledige beheer, voor gespecialiseerd advies en/of voor een tweede opinie inzake letselschadedossiers.

Ook buitenlandse bestuurders en/of hun tussenpersonen kunnen steeds beroep doen op ons letselschadebureau voor gespecialiseerd advies inzake het Belgisch schadevergoedingsrecht.

Maak een
afspraak

Laat uw belangen behartigen door experten in letselschade.

Onze
werkwijze

Als schadelijder heeft u recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij. Ook als zwakke weggebruiker verdient u een integrale schadevergoeding.