Claims Experts
by Experience

Als u het slachtoffer wordt van een ongeval met letselschade, zijn de gevolgen voor u en uw gezin vaak niet te overzien. Het kan leiden tot hoge medische kosten, loonverlies en zelfs tot blijvende lichamelijke letsels. Als deze letselschade kan verhaald worden op (de verzekeringsmaatschappij van) de veroorzaker van de schade (de aansprakelijke partij), dan zoekt u als slachtoffer natuurlijk iemand die uw belangen hierin optimaal kan verdedigen: ons letselschadebureau.

WAAROM KIEZEN VOOR CSB?

1.

Professionele rechtsbijstand & correcte schadevergoeding

Of het nu gaat om een verkeersongeval tijdens uw vrije tijd, om een ongeval op de weg naar of van het werk of om een ongeval in het kader van uw privéleven: wie schade lijdt, heeft altijd recht op professionele rechtsbijstand én op een correcte schadevergoeding. Maar hoe gaat u te werk om deze schadevergoeding te bekomen? Daar komen wij in beeld. CSB is dé betrouwbare partner die zich exclusief bezighoudt met de minnelijke afhandeling van uw letselschade, rechtstreeks of in opdracht van uw rechtsbijstandmaatschappij.

Slider 1
2.

A tot Z

We behandelen uw dossier steeds van A tot Z: van het verzamelen van alle nodige schadebewijsstukken en het administratieve beheer van uw dossier, over het aanstellen en informeren van een raadsgeneesheer om uw belangen te verdedigen in het kader van een medische expertise tot de finale minnelijke regeling van uw schadevergoeding. Onze samenwerking wordt daarom gefundeerd op wederzijds vertrouwen, respect en empathie.

Slider 1
3.

Onafhankelijk letselschadebureau

CSB is het enige onafhankelijke letselschadebureau op de Belgische markt dat zich exclusief bezighoudt met de verdediging van de belangen van slachtoffers. Daarom kunnen wij net dat stapje extra zetten in deze delicate en zeer gespecialiseerde materie. CSB ontfermt zich al meer dan 15 jaar met de grootste zorg én de noodzakelijke expertise over complexe letselschadedossiers, nationaal en in beide landstalen.

Slider 1
4.

Jarenlange ervaring

Onze jarenlange ervaring in de minnelijke afhandeling van letselschadedossiers zorgt ervoor dat ieder slachtoffer een correcte vergoeding ontvangt voor zijn of haar geleden schade. En met succes. CSB groeide uit tot dé referentie in het beheer en onderhandeling van zware tot zeer zware letselschadedossiers. Meer dan 95% van de dossiers die ons toevertrouwd worden regelen we minnelijk: zonder tussenkomst van een advocaat en zonder vaak tijdrovende gerechtelijke procedures. Door onze persoonlijke service, doorgedreven expertise én proactieve benadering maakt CSB het verschil in élk dossier.

Slider 1

“CSB is er voor iedereen: voor slachtoffers én voor professionals die nood hebben aan gespecialiseerd advies in letselschadedossiers.

Over CSB

CSB is uniek in België. CSB is het eerste en vooralsnog enige letselschadebureau op de Belgische verzekeringsmarkt dat zich specialiseert in het beheer, de onderhandeling en minnelijke regeling van letselschadedossiers ten behoeve van de slachtoffers van (verkeers)ongevallen.

Onze werkwijze

Schakel bij een letselschade de hulp in van een expert die snel en doeltreffend alles in het werk stelt om uw dossier op een correcte en efficiënte manier af te handelen en dit binnen redelijke termijnen. CSB beschikt als gespecialiseerd letselschadebureau over de knowhow en ervaring om dit voor u te verwezenlijken, vanaf de dag van het ongeval tot de finale ondertekening van de dadingsovereenkomst.

"Laat uw belangen behartigen door experten in letselschade."

Voor wie?

CSB is uniek op de Belgische verzekeringsmarkt. Waarom? Omdat wij onze alomvattende dienstverlening exclusief richten op de verdediging van de belangen van de slachtoffers van een (verkeers)ongeval met letselschade.

Voor wie?

CSB is uniek op de Belgische verzekeringsmarkt. Waarom? Omdat wij onze alomvattende dienstverlening exclusief richten op de verdediging van de belangen van de slachtoffers van een (verkeers)ongeval met letselschade.

Tarieven

Aangezien elk dossier uniek is, worden de erelonen bepaald in functie van de gepresteerde uren, de complexiteit en de inzet van het dossier.

Maak een
afspraak

Laat uw belangen behartigen door experten in letselschade.

Onze
werkwijze

Als schadelijder heeft u recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij. Ook als zwakke weggebruiker verdient u een integrale schadevergoeding.